Kalender

info noodopvang vanaf 16 maart 2020

Kalmthout, 13 maart ‘20

Beste ouders,

De situatie in verband met de verspreiding van het coronavirus in België is heel ernstig. Om het gezondheidssysteem niet te laten “ontploffen” en om de kwetsbare groepen te beschermen heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de noodopvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders die in de zorgsector of veiligheidssector zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun kwetsbare grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.. Ook de ouders die geen andere mogelijkheid zien dan hun kinderen naar school te sturen, daarvan  zijn  de kinderen welkom.

Er wordt tijdens deze coronaperiode geen nieuwe leerstof aangeboden.  We zullen de opvang zo goed mogelijk doen maar gezien de lange periode van schorsing der lessen  en de wisselende groep van te opvangen leerlingen zal dit nog een huzarenstuk worden. We zijn evenwel een lerende organisatie en niet een “speelplein”.

De leerlingen nemen vanavond het noodzakelijke leermateriaal mee naar huis en we bereiden in de loop van de volgende weken een aanbod voor verwerking en verdieping van de leerstof voor

Concreet:

De klasleerkracht  van je kind is de eerste contactpersoon (via mail)

Extra coronamaatregelen:

Het schoolbusje zal voor deze periode ook GEEN kinderen meer komen ophalen en/of wegbrengen.

De gebouwen van de kleuterschool en de lagere school zijn NIET toegankelijk voor volwassenen tenzij dit noodzakelijk is Daarom wordt ook de toegang van de kleuterschool en de lagere school beperkt tijdens de schooluren .

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

 

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

   

Beste ouders,

Deze maatregelen  zijn “zuur”, ze wegen bij elk gezin, bij elke organisatie , op ons samen leven. We laten jullie niet in de steek maar vragen wel uitdrukkelijk om deze nieuwe situatie heel ernstig te nemen.

Iedereen zal de volgende weken moeten zoeken naar oplossingen, aanpassingen om deze moeilijke maar noodzakelijke periode te overbruggen. Maar met veel gezond verstand en goodwill gaan we er wel komen.

Bedankt voor jullie begrip.

Dirk Baeyens

directeur

 

Meer informatie?

Dit is ook iets voor jou...