Kalender

Verjaardag Laurin en Louis

Lang zullen ze leven, 

lang zullen ze leven in de gloria. 

In de gloria, in de gloria, 

hip hip hip HOERA!! 

 

Nog een fijne verjaardag Laurin en Louis!