Kalender

Wist je dat …

- we er allemaal super mooi uitzagen,

- we van de juf over de tafels mochten lopen (= de catwalk),

- we eerst een vriendje moesten zoeken en vertellen waarom we bij elkaar hoorden,

- we na onze modeshow en groepsfoto’s naar de turnzaal mochten komen,

- we daar lekkere pannenkoeken hebben gegeten,

- het oudercomité voor die lekkere pannenkoeken heeft gezorgd (dank je wel!),

- we daarna in stoet door de klas zijn gestapt,

- we samen met onze vriendjes van 2KB ook een hele lange stoet hebben gemaakt,

- we met z’n allen gedanst hebben op carnavalsliedjes,

- juf Hilde een confettikanon heeft laten ontploffen,

- het leuk was om met die confetti te spelen en zelf omhoog te gooien,

- de juffen in de namiddag al de deuren hebben opengezet,

- we dan in al de klassen mochten spelen,

- we op vrijdag nog een keer verkleed naar school mochten komen,

- dat dit ook een héél leuke dag werd!