Prikbord
DE School
Lagere school
1ste leerjaar
1 A
Kalender

welkom in het eerste leerjaar!

sneeuwpret

Adventsactie : GESLAAGD !

Kerst over de haagjes

Hier vind je de kaart van de wandel- of fietsroute !

dec. 2020 - Sinterklaas op bezoek

Kijk, wie komt daar kinderen ...

Oudercomité zoekt ...

Een nieuw schooljaar !