Kalender

Eindelijk weten we  wie peter , meter is  van  ....

De zenuwen gierden bij de ' kleintjes ' maar ook bij de ' groten ' .

Maar na een klein zoektochtje  vond  iedereen zijn peter, meter, petekindje.

En dan elkaar leren kennen .  Al spelend .

En we zagen dat het goed was ....