Kalender

PETIT POLIS

Nadat  we  een bezoek gebracht  hadden aan het echte Technopolis in Mechelen , deden we dit  nog eens  over maar  in het klein.

Allerlei proefjes  i.v.m.  zien, geluid , lucht, ... waren opgesteld.

Hoe  krijg  je een gat  in je  hand ?

Zie ik een jonge en een oude  vrouw  in dezelfde  prent ?

Hoe komt  het dat er water in het glas komt als ... ?

Kan ik dit glas  laten zingen ?

En nog  veel meer ....

Per 2 of 3 probeerden ze  de verschillende experimenten uit .