Kalender

Allerlei

Enkele foto's van activiteiten van de laatste periode : bezoek aan het E-lab in Gitok, sportdag, een haka maken....