Prikbord
DE School
Lagere school
Lagere School Praktisch
Kalender

Lagere school praktisch

sneeuwpret

Adventsactie : GESLAAGD !

Kerst over de haagjes

Hier vind je de kaart van de wandel- of fietsroute !

dec. 2020 - Sinterklaas op bezoek

Kijk, wie komt daar kinderen ...

Oudercomité zoekt ...

Een nieuw schooljaar !

danshappening

ICT klas

op de speelplaats

in -en uitgangen

zwemmen

ziek of afwezig

sport met juf Annik

schooluren

drank, fruit en koek

middagpauze

verkeer

rekening en studietoelagen