Kalender
maatregelen ivm corona - nieuwsbrief 12 maart 2020

maatregelen ivm corona - nieuwsbrief 12 maart 2020

Beste ouders,

 

In bijlage van ‘ONS maart 2020’ zit de officiële brief waarmee we uitgebreid uitleg geven over de maatregelen die we nemen in verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

We nemen deze maatregelen nauw ter harte omdat we uiteraard zoveel mogelijk risico’s voor de kwetsbare groepen  ( ouderen, mensen met minder weerstand,…) willen uitschakelen

 

Het komt er vooral op neer dat we ons terugplooien tot de kern-lesopdrachten en dat we “rijke” schoolse leven uitstellen tot nader order.

Dit wilt concreet zeggen dat de volgende activiteiten uitgesteld  worden of niet doorgaan :

 

Kortom alle contacten tussen volwassenen en kinderen die niet noodzakelijk zijn voor het goed lesgeven worden vermeden.

 

Verder nemen we de volgende extra maatregelen

 

  1. Het coronateam dat elke dag de situatie bespreekt en evalueert ( directeur Dirk, juf Carina en 1 maal per week meester Steven de preventieadviseur), wordt uitgebreid met juf Martine juf Kristel en juf Hilde Van Looy. Indien nodig kunnen zij voorrang geven aan de te nemen maatregelen.

 

2. Het poetsteam heeft al extra aandacht voor klinken, trapleuningen enzovoort maar vanaf vandaag wordt deze frequentie van poetsen verhoogd.

 

3.En, uiteraard, als je kind ziek is blijft het thuis. Worden kinderen ziek op school, verwittigen we jullie zo snel mogelijk. We vragen dan ook om je kind te komen ophalen.

 

 

Beste ouders,

dit is zijn voor onze leerlingen en leraars echt wel “zure” maatregelen; zo was bijvoorbeeld de generale repetitie van het toneel dinsdagavond superleuk, maar voor de volgende periode geven we echt voorrang aan deze preventieve maatregelen.

We rekenen dan ook op jullie begrip en medewerking.

 

Voor het schoolteam van den Heuvel,

Directeur Dirk

Dit is ook iets voor jou...